Thông báo Cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning quốc gia lần thứ 4

Theo Quyết định số 1878/QĐ-BGDĐT, ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ cuộc thi quốc gia Thiết kế bài giảng e-Learning lần thứ 4, Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học(TLC) cung cấp cho thầy/cô những thông tin hấp dẫn về cuộc thi như sau:

1. Về cuộc thi:

  • Giải thưởng: Giải đặc biệt 30 triệu đồng và bằng khen của Bộ trưởng,
  • Ban Tổ chức tiếp nhận bài dự thi: từ ngày 01/12/2016 đến hết ngày 01/01/2017,
  • Các thông tin khác về đối tượng, nội dung, biểu mẫu và yêu cầu về bài thi,…xin xem thêm chi tiết ở file đính kèm (Tải về tại đây)

 2. Về sự hỗ trợ từ Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học:

  • TLC sẽ hỗ trợ thầy/cô về ý tưởng và kỹ thuật (tạo multimedia cho bài giảng) nếu thầy/cô có yêu cầu,
  • Thời gian tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ đến hết ngày 01/9/2016,

Liên hệ: 0976.2016.42 hoặc số điện thoại nội bộ (102) gặp Công Khoa.

 

Download tập tin đính kèm.