Khóa Tập huấn Kỹ năng Thuyết trình (Presentation Skills Workshop – PSW) cho sinh viên của trường

Từ ngày 14.6.2017 đến ngày 16.6.2017, Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học, Trường Đại học Trà Vinh tổ chức khóa Tập huấn Kỹ năng Thuyết trình (Presentation Skills Workshop – PSW) cho 12 em sinh viên của trường với sự hướng dẫn của tập huấn viên và điều phối viên của Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học.

Trong khóa tập huấn tập các em sinh viên được hướng dẫn các kỹ năng: soạn bài thuyết trình hiệu quả qua việc viết câu phát biểu mục đích và sử dụng các phương pháp tổ chức các điểm chính trong nội dung trình bài với mô hình PEP. Các em sinh viên còn học cách mở đầu bài thuyết trình thu hút khán giả và khắc phục nỗi sợ nói trước đám đông đồng thời sử dụng giao tiếp bằng cơ thể và các phương tiện trực quan khi thuyết trình. Ngoài ra, các em còn biết cách quản lý cuộc thảo luận và trả lời câu hỏi sau khi thuyết trình cũng như cách cho và nhận thông tin phản hồi.

Bên cạnh đó, các em sinh viên có cơ hội trải nghiệm soạn và thực hành hai bài thuyết trình theo mô hình PROBED. Sau mỗi bài thuyết trình các em được học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với các bạn học dưới sự hỗ trợ, hướng dẫn và đóng góp ý kiến xây dựng của tập huấn viên và điều phối viên.

Sau khóa tập huấn các em sinh viên nhận thấy họ đạt được mục tiêu hơn cả mong đợi. Sinh viên được đáp ứng nhu cầu trang bị kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và tự tin hơn trong việc thuyết trình trước đám đông nhất là thuyết trình trên lớp học giúp các em đạt kết quả cao trong học tập.