Chiến lược nâng cao năng lực giảng viên dạy nghề

This Brief discusses teacher development needs and suggests innovative strategies for meeting those needs through professional development. There are some strategies to develop teaching profession such as:

- Gain Workplace Experiences

 – Establish Linkages with Other Teachers

- Participate in Workshops and Conferences

- Upgrade Technology Skills

To sum up, vocational teachers need to be self-directed in their pursuit of learning and take responsibility for matching opportunities to their teaching needs. Many factors must be considered in selecting professional development activities. In all choices, however, connection with the workplace is crucial if teachers hope to facilitate the school-to-work transitions of their students.

Sự thiếu hụt giảng viên, các công nghệ mới, và nhu cầu giấy chứng nhận dạy nghề đang hướng xã hội tới nhu cầu nâng cao năng lực giảng viên đào tạo nghề. Bản tóm tắt này thảo luận về nhu cầu phát triển giảng viên và đề xuất các chiến lược đổi mới nhằm đáp ứng các nhu cầu trên thông qua việc nâng cao năng lực.

Tại sao giảng viên cần nâng cao năng lực?

Sự thiếu hụt giảng viên dạy nghề có chứng chỉ giảng dạy dẫn đến việc thuê chuyên gia từ các công ty để dạy bù giờ trống. Mặc dù các giảng viên đến từ các công ty có kỹ năng chuyên môn, nhưng lại thiếu nền tảng sư phạm giúp họ quản lý lớp học và tạo cảm hứng học tập cho sinh viên. Để xử lý vấn đề này, một vài trường đang áp dụng giải pháp chấp nhận giấy chứng nhận tạm thời trong việc thuê các chuyên gia từ các công ty, với điều kiện những giảng viên này đạt các chứng chỉ đào tạo được cấp phép trong một thời gian nhất định sau khi tuyển dụng họ (Zehr, 1998).

Những thay đổi diễn ra tại nơi làm việc yêu cầu việc nâng cao năng lực liên tục như một phương tiện của nâng cấp kỹ năng, thậm chí đối với giảng viên có bằng sư phạm. Các phương pháp giảng dạy và học tập mới đang đòi hỏi giảng viên đóng vai trò như huấn luyện viên và điều phối viên và đặt sinh viên học tập trong các bối cảnh thực tế. Các chương trình mới kết nối nhà trường – công việc đang đòi hỏi giảng viên cộng tác với các đại diện doanh nghiệp trong cộng đồng và là đối tác với các nhà tuyển dụng và những người làm giáo dục khác để xây dựng chương trình giảng dạy tích hợp. Giảng viên phải có khả năng sử dụng được các công nghệ mới, mà những công nghệ đó đang thay đổi liên tục cách thức con người sống, làm việc và học tập. Để đáp ứng những vai trò và trách nhiệm đang dần thay đổi này, các giảng viên cần có một kế hoạch nâng cao năng lực hiệu quả để giúp họ bắt kịp những thay đổi gần đây và nắm bắt các cách thức mới này nhằm nâng cao thực tiễn của họ.

Cải thiện chất lượng dạy nghề là mục tiêu của Tổ chức Quốc gia về Tiêu chuẩn Giảng viên Chuyên nghiệp (NBPTS). Năm 1999, NBPTS khởi xướng một cuộc kiểm tra thử nghiệm về quá trình chứng nhận đào tạo nghề yêu cầu các giảng viên phải đạt được kiểm chứng là “qua một bài kiểm tra viết luận về nội dung lĩnh vực của họ và nộp một báo cáo 6 phần bao gồm, các video bài giảng của họ, bằng chứng tham gia các hoạt động nâng cao năng lực giảng viên và bằng chứng có tham gia cộng đồng (Voc. Ed. Certification Underway, 1999, trang. 10). Nhu cầu kết nối việc nâng cao năng lực với nơi làm việc và cộng đồng là một việc làm định kỳ và yêu cầu một phương pháp tiếp cận mới đối với việc nâng cao năng lực.

Các chiến lược nâng cao năng lực

Các giảng viên đào tạo nghề có thể áp dụng các chiến lược được mô tả dưới đây nhằm thúc đẩy kết quả công việc và sự hiệu quả của họ thông qua việc nâng cao năng lực.

Thu được kinh nghiệm tại nơi làm việc

Các kinh nghiệm tại chỗ làm việc tạo cơ hội cho các giảng viên thu được kiến thức trực tiếp về những gì đang xảy ra tại nơi làm việc và quan sát các cách thức người công nhân đang tích hợp kiến thức, khái niệm và kỹ năng từ nhiều loại chuyên môn nhằm giải quyết vấn đề phức tạp trong chuyên môn của họ. Thông qua các trải nghiệm học tập theo ngữ cảnh này (các trải nghiệm đặt việc học tập vào bối cảnh áp dụng), các giảng viên có thể quan sát  tại nơi làm việc. Các kinh nghiệm thực tế như vậy cung cấp nền tảng từ đó giảng viên có thể bắt đầu tạo ra cho sinh viên các trải nghiệm học tập đích thực và tạo cảm hứng cho sinh viên tham gia vào việc áp dụng các kỹ năng lập luận phức tạp, thái độ liên quan công việc, các kỹ năng hợp tác , các kiến thức cụ thể liên quan tới công việc, và kiến thức đào tạo được yêu cầu tại nơi làm việc (Giddens and Stasz, 1999). Ba hoạt động nâng cao năng lực giảng viên có thể áp dụng để kết nối với nơi làm việc là thực tập đi làm, tham quan, và thực tập đi học.

Thực tập đi làm tạo cơ hội cho giảng viên tìm hiểu về nơi làm việc bằng cách làm việc trực tiếp với người sử dụng lao động, thu được sự nhận thức sâu sắc về các quan điểm kinh doanh và thực tập kỹ năng làm việc nhóm cần thiết trong các vai trò giảng viên được mở rộng. Thực tập đi làm có thể được thiết lập cho các khoảng thời gian khác nhau. Hệ thống nhà trường – công việc tại Michigan (School-to-Work, 1997), ví dụ, triển khai chương trình thực tập đi làm cung cấp cho giảng viên trải nghiệm một ngày tại nơi làm việc, trong khi trả tiền cho một giảng viên thay thế khi người tham gia vắng mặt. Hệ thống trường học cũng tham gia trong một chương trình làm việc trong công ty, chương trình này đưa giảng viên đến làm việc 6 tuần trong suốt mùa hè. Những kinh nghiệm này không chỉ cho phép giảng viên quan sát những gì đang xảy ra tại nơi làm việc mà còn cung cấp cơ hội cho họ làm đối tác với người sử dụng lao động giúp sinh viên có cơ hội học tập bên ngoài lớp học.

Các chuyến tham quan và các chuyến thăm ngắn hạn tạo cơ hội khác để tiếp thu kinh nghiệm tại nơi làm việc có thể mở rộng kiến thức của giảng viên về nơi làm việc. Chuyến tham quan Khám phá Ngành– một chương trình của Đại học Kentucky, Văn phòng Khu vực Chuyên môn – Nghề nghiệp Trung tâm Kentucky thúc đẩy giảng viên dạy nghề có các kinh nghiệm tại nơi làm việc mang tính thực hành giúp họ xác định nhu cầu của ngành công nghiệp, các yêu cầu công việc , và tài liệu hỗ trợ cung cấp định hướng sự nghiệp cho sinh viên của họ (Miller và Byers, 1998). Chuyến tham quan này kéo dài 1 tuần, các nhà giáo dục dạy nghề viếng thăm một công ty ngày đầu tiên và hai công ty khác mỗi ngày của tuần sau đó. Một tháng sau khi tham gia trải nghiệm này, những người tham dự gặp gỡ để chia sẻ và thảo luận về báo cáo của họ  trong một buổi tiếp theo.

conference

Thực tập học hỏi cung cấp cơ hội cho giảng viên trải qua một thời gian nhất định tại một chỗ làm việc nhất định và trải qua trực tiếp sự thay đổi đang diễn ra và cách thức các công nhân đang thích nghi với sự thay đổi đó. Thông qua sự trải nghiệm này, các giảng viên đạt được việc tiếp cận các vấn đề của thế giới thực tế mà họ có thể hợp nhất vào trong chương trình giúp sinh viên hiểu các khái niệm đào tạo được áp dụng tại nơi làm việc như thế nào. Những kinh nghiệm này cũng phục vụ để thông qua tầm quan trọng của vai trò giảng viên là chuẩn bị cho sinh viên của họ cuộc sống ý nghĩa và hữu ích. Chương trình Thực tập học hỏi của Nhà giáo dục dành cho sự Cộng tác Nhà trường – Sự nghiệp tại miền tây Colorado đã xác định các lợi ích sau đây được thừa nhận bởi các giảng viên tham gia thực tập học hỏi (Bennett, Milicevic, và Dolan 1998, trang. 2):

 • Tăng sự nhận thức và kiến thức về sự thay đổi năng lực và thái độ tại nơi làm việc
 • Một góc nhìn thực tế về các kỹ năng sinh viên sẽ cần để thành công tại nơi làm việc
 • Thông tin và tài liệu hỗ trợ trong việc thiết kế chương trình đào tạo
 • Thúc đẩy môn học về mặt chuyên môn và các chiến lược giảng dạy
 • Nhận thức về lộ trình sự nghiệp tiềm năng trong các lĩnh vực nghề nghiệp
 • Sự kết nối với doanh nghiệp

Bidwell (1997) phác thảo các bước cho việc xây dựng và triển khai chương trình thực tập học hỏi tại nơi làm việc của giảng viên.

Thiết lập sự kết nối với các giảng viên khác

Kết nối với các đồng nghiệp thảo luận về các thử nghiệm và thách thức của việc giảng dạy và chia sẻ các chiến lược giảng dạy có thể dẫn đến “các thứ có giá trị”, giảng viên có thể ngay lập tức áp dụng trong lớp học. Các mạng lưới giảng viên, các cộng đồng giảng viên và các tổ chức nghề nghiệp cung cấp cơ hội cho giảng viên rời bỏ sự cách ly của lớp học để gặp gỡ các đồng nghiệp nhằmtìm hiểu những gì đang diễn ra trong lĩnh vực này, ví dụ một vài tiêu chuẩn gần đây đang ảnh hưởng tới ngành nghề, định hướng của thị trường, và các xu hướng kinh tế và tuyển dụng.

Các trường học, trung tâm, học viện lãnh đạo nâng cao năng lực được tài trợ bởi các doanh nghiệp địa phương và các hệ thống trường học cung cấp nhiều loại chương trình để giúp các nhà giáo dục phát triển kỹ năng phù hợp với thực tiễn đang thay đổi tại nơi công sở. Trung tâm Đào tạo Môi trường Kỹ thuật Giáo dục Nâng cao, đóng góp cho việc nâng cao đào tạo kỹ thuật môi trường thông qua xây dựng chương trình, cung cấp dịch vụ nâng cao năng lực và hỗ trợ cho các nhà giáo dục đào tạo trung học và sau trung học (Hernandez-Gantes, 1998). Trường Cao đẳng Cộng đồng đề xướng Trung tâm Dạy và Học Miami-Dade nhấn mạnh thiết kế giảng dạy, áp dụng công nghệ, quản trị các cá nhân tham gia lớp học, và các chủ đề khác liên quan nâng cao năng lực giảng viên.

Tham gia hội thảo và hội nghị

Các hội thảo và hội nghị cho phép các nhóm lớn giảng viên xích lại gần nhau nhằm học hỏi lẫn nhau và chia sẻ tài liệu. Để đảm bảo rằng các hội thảo nâng cao năng lực giảng viên là xứng đáng với thời gian và công sức của mọi người, giảng viên nên chắc chắn rằng họ không chỉ trình bày về thông tin và lý thuyết, mà còn thuyết minh, thực hành và phản hồi và các công việc theo sau đó. Bởi vì công nghệ tập trung cho việc nâng cao năng lực, các hội thảo cung cấp khả năng tiếp cận nhiều người cùng một lúc. Tuy nhiên, Bradshaw (1997) cho rằng “các hội thảo và hội nghị, bản thân chúng, thực hiện phần nào để đảm bảo rằng công nghệ sẽ được sử dụng trong trường học và lớp học của chúng ta trong nhiều phương thức giúp nâng cao việc học tập của sinh viên” (trang 87). Để giúp đỡ đánh giá sự hiệu quả của việc tham gia hội thảo, các giảng viên nên trả lời các câu hỏi sau: Bạn có hiểu các khái niệm được trình bày? Bạn có thể thể hiện các kỹ năng mới? Bạn đã từng áp dụng các kiến thức và kỹ năng mới trong lớp bạn dạy không?

Khi giảng viên có thể bày tỏ sự dịch chuyển từ kiến thức đến việc giảng dạy trong lớp học,” tỷ lệ hoàn vốn trong nâng cao năng lực gảng dạy được tăng lên đáng kể”.

Nâng cấp kỹ năng công nghệ

Các quyết định đăng ký học các chương trình nâng cao kỹ năng công nghệ phải được dựa vào sự xem xét kỹ lưỡng chương trình về nội dung và mục tiêu. Các viện đào tạo giảng viên bị phê bình vì thất bại trong việc theo kịp công nghệ thay đổi chóng mặt, ví dụ, các thiết bị và phần mềm mới, sự thay đổi giá cả, và các nhu cầu lớp học. Hội  Quốc tế về Công nghệ trong Giáo dục được khảo sát bởi các trường đại học, cao đẳng và các khoa giáo dục để tìm hiểu cách thức họ chuẩn bị cho các giảng viên mới sử dụng công nghệ thông tin trong công việc của họ. Các kết quả của khảo sát như sau (Sẽ là các giảng viên mới, 1999, trang 34-35):

 • Hầu hết của tổ chức đào tạo báo cáo rằng hạ tầng công nghệ là đầy đủ hoặc tốt hơn trên phương diện tiến hành các chương trình hiện tại của họ.
 • Các kỹ năng công nghệ thông tin của cán bộ giảng dạy hướng tới so sánh được với các kỹ năng công nghệ thông tin của các sinh viên họ giảng dạy, tuy nhiên hầu hết cán bộ giảng dạy không làm mẫu các kỹ năng công nghệ thông tin trong việc giảng dạy.
 • Đào tạo từ xa và giảng dạy dựa vào máy tính gần đây chỉ ảnh hưởng một tỷ lệ nhỏ sinh viên trong các tổ chức đào tạo tập huấn giảng viên.
 • Hầu hết các chương trình chuẩn bị cho giảng viên không có một kế hoạch dưới dạng văn bản viết, được gây quỹ, thường xuyên được cập nhật công nghệ.
 • Hầu hết các tổ chức đào tạo báo cáo rằng công nghệ thông tin có sẵn trong các lớp học chương trình K-12 trong đó mà giảng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực chuyên môn của họ, tuy nhiên hầu hết giảng viên thông thường không áp dụng công nghệ trong suốt trải nghiệm về lĩnh vực đó và không làm việc bên dưới các giảng viên cố vấn và giám sát viên mà có thể tư vấn họ về việc áp dụng công nghệ công nghệ thông tin.

Để tăng sự thành thạo công nghệ, các giảng viên nên tìm kiếm các chương trình mà tích hợp công nghệ với các phạm vi môn học khác và xác định cán bộ giảng dạy có thể làm mẫu sử dụng công nghệ trong việc giảng dạy của họ.” Thất bại trong việc chuẩn bị cho các sinh viên tốt nghiệp sư phạm trở thành giảng viên áp dụng công nghệ một cách hiệu quả và thông thạo sẽ dẫn đến hàng tỷ đô la được đầu tư trong các đề xướng công nghệ giáo dục trở nên lãng phí (Dyrli 1998, trang 1).

Kết luận

Để đảm bảo rằng nâng cao năng lực là có ý nghĩa và dẫn đến các kiến thức, kỹ năng, và các thực tiễn mới sẽ thúc đẩy họ phục vụ sinh viên tốt hơn, các giảng viên dạy nghề cần tự định hướng trong việc theo đuổi học tập và nhận trách nhiệm cho việc kết nối các cơ hội đối với các nhu cầu học tập của họ. Nhiều nhân tố phải được xem xét trong việc lựa chọn nâng cao năng lực, ví dụ mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp, sứ mệnh của nhà trường, các chính sách và quá trình quản trị, cộng đồng doanh nghiệp. Trong tất cả các sự lựa chọn, tuy nhiên, sự kết nối với nơi làm việc là quan trọng nếu giảng viên mong đợi điều phối sự dịch chuyển cho sinh viên họ từ nhà trường – công việc.

Tài liệu tham khảo:

Bidwell, S. E. Helping Teachers Connect Academics to the Workplace: An Implementation Guide for Teacher Worksite Externships. Columbus: Vocational Instructional Materials Lab, the Ohio State University, 1997. (ED 411 439)

Bradshaw, L. K. “Technology-Supported Change: A Staff Development Opportunity.” NASSP Bulletin 81, no. 593 (December 1997): 86-92.

Dyrli, O. E. “More Teacher Training Urged.” Technology & Learning 18, no. 5 (January 1998): 29.

Giddens, B. and Stasz, C. “Context Matters: Teaching and Learning Skills for Work.” Centerpoint, no. 8. Berkeley: National Center for Research in Vocational Education, University of California, October 1999. (ED 434 270)

Hernandez-Gantes, V. “Innovative Professional Development Opportunities: Key Elements for Successful Development.” Madison: Center on Education and Work, University of Wisconsin, 1998. Miller, S. W., and Byers, C. W. “Industry Exploration for Educators.” Tech Directions 57, no. 7 (February 1998): 13-15.

School to Work and Professional Development for Teachers. Resource Bulletin. Washington, DC: National School-to-Work Office, 1997. (ED 416 394)

“Voc Ed Certification Underway.” Techniques 74, no. 3 (March 1999): 10. “Will New Teachers Be Prepared to Teach in a Digital Age?” Education Digest 65, no. 2 (October 1999): 33-37.

Zehr, M. A. “Voc. Ed. Administrators Troubled by Lack of Certified Teachers.” Education Week 18, no. 4 (September 30, 1998): 8.

Hồ Nguyên – Dịch