THÔNG BÁO V/v tổ chức tập huấn Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy tháng 11/2017

Mẫu đăng ký

Căn cứ Kế hoạch số 106/KH-TT.D&H ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học về việc tổ chức huấn Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy tháng 11/2017,

Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học phối hợp với Khoa Kỹ thuật và Công nghệ thông báo lịch tập huấn, cụ thể như sau:

 1. Thành phần: Viên chức thuộc Trường Đại học Trà Vinh.
 2. Điều kiện: Viên chức đăng ký phải đảm bảo tham gia đầy đủ các buổi và đúng giờ.
 3. Chuyên đề: Kỹ thuật thiết kế và quản lý khóa học E-Learning.
 4. Mục tiêu: Kết thúc khóa tập huấn, người tham dự sẽ:
 • Quản lý và chỉnh sửa cài đặt khóa học.
 • Quản lý phương thức đăng ký vào khóa học.
 • Sử dụng được các hoạt động, tài nguyên… có trên Moodle để thiết kế khóa học.
 • Có được một khóa học có thể áp dụng cho giảng dạy sau này.
 • Học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và tập huấn viên về dạy học kết hợp E-Learning.
 1. Kế hoạch chi tiết:

Đợt

Thời gian

Địa điểm

Số lượng

Số tiết

Tập huấn viên

1

Chiều ngày 09/11/2017

 Ngày 10,16,17/11/2017

C6

12

28

Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học phối hợp với Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

2

Ngày 14/11/2017

Sáng 15/11/2017

Ngày 28, 29/11/2017

C6

12

28

(Sáng: 7:30 – 10:45. Chiều: 13:30 – 16:45)

 1. Hình thức đăng ký và hủy tập huấn:

 Các đơn vị lập danh sách đăng ký viên chức tham dự (có Trưởng đơn vị phê duyệt) và gởi về TT. Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học (gặp thầy Khoa). Thời gian gửi danh sách tập huấn đợt 1 đến hết ngày 07/11/2017, đợt 2 đến hết ngày 10/11/2017.

 

Lưu ý:

 • Ngoài thời gian nêu trên, nếu Đơn vị có nhu cầu tập huấn riêng, Đơn vị lập danh sách (theo mẫu đính kèm) gởi về TT. Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học với số lượng tối thiểu 10 viên chức/đợt.
 • Viên chức đã đăng ký tham dự phải tham gia đầy đủ số buổi theo lịch tập huấn để đảm bảo các yêu cầu của Trường. Các trường hợp vắng cần có ý kiến của Ban Giám hiệu xem xét quyết định.

Trân trọng.

              BAN GIÁM HIỆU                                                 P. GIÁM ĐỐC