THÔNG BÁO V/v tổ chức tập huấn chuyên đề: Kỹ thuật thiết kế và quản lý khóa học E-Learning - tháng 12/2017

Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học thông báo lịch tập huấn, cụ thể như sau:

 1. Thành phần: Viên chức thuộc Trường Đại học Trà Vinh.
 2. Điều kiện: Viên chức đăng ký phải đảm bảo tham gia đầy đủ các buổi và đúng giờ.
 3. Chuyên đề: Kỹ thuật thiết kế và quản lý khóa học E-Learning.
 4. Mục tiêu: Kết thúc khóa tập huấn, người tham dự sẽ:
 • Quản lý và chỉnh sửa cài đặt khóa học.
 • Quản lý phương thức đăng ký vào khóa học.
 • Sử dụng được các hoạt động, tài nguyên… có trên Moodle để thiết kế khóa học.
 • Có được một khóa học trên hệ thống E-Learning của Trường để có thể áp dụng cho giảng dạy sau này.
 • Học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và tập huấn viên về dạy học kết hợp E-Learning.
 1. Kế hoạch chi tiết:

Đợt

Thời gian

Địa điểm

Số lượng

Số tiết

Tập huấn viên

1

Ngày 07, 08/12/2017

Ngày 14, 15/12/2017

C6

24

28

Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học

2

Ngày 19, 20/12/2017

Ngày 26, 27/12/2017

C6

24

28

(Sáng: 7:30 – 10:45. Chiều: 13:30 – 16:45)

 1. Hình thức đăng ký và hủy tập huấn:

 Các đơn vị lập danh sách đăng ký viên chức tham dự (có Trưởng đơn vị phê duyệt) và gởi về TT. Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học (gặp thầy Khoa). Thời gian gửi danh sách tập huấn đợt 1 đến hết ngày 05/12/2017, đợt 2 đến hết ngày 15/12/2017.

 

Lưu ý:

 • Ngoài thời gian nêu trên, nếu Đơn vị có nhu cầu tập huấn riêng, Đơn vị lập danh sách (theo mẫu đính kèm) gởi về TT. Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học với số lượng tối thiểu 10 viên chức/đợt.
 • Viên chức đã đăng ký tham dự phải tham gia đầy đủ số buổi theo lịch tập huấn để đảm bảo các yêu cầu của Trường. Các trường hợp vắng cần có ý kiến của Ban Giám hiệu xem xét quyết định.