THÔNG BÁO Về việc tổ chức Hội thi Kỹ năng Hùng biện cho sinh viên năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 2953/KH-ĐHTV ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức Hội thi Kỹ năng Hùng biện cho sinh viên năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 5834/QĐ-ĐHTV ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Trường Đại học Trà Vinh về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Kỹ năng Hùng biện cho sinh viên năm 2018;

Ban Tổ chức (BTC) Hội thi xin thông báo đến các đơn vị triển khai Hội thi đến sinh viên, nội dung cụ thể như sau:

 1. Chủ đề: “Sinh viên với Cách mạng 4.0”
 2. Đối tượng tham gia: Tất cả sinh viên Trường Đại học Trà Vinh
 3. Hình thức thi: Sinh viên sẽ trải qua 2 vòng thi

3.1 Vòng khoa (Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02/02/2018): Mỗi Khoa tổ chức thi hoặc tuyển chọn sinh viên.

          Các chủ đề bao gồm:

 

 1. Sinh viên với khởi nghiệp
 2. Tình yêu sinh viên
 3. Cuộc sống sinh viên xa nhà
 4. Văn hóa giao thông
 5. Bảo vệ môi trường
 6. Tiết kiệm năng lượng
 7. Bạo lực học đường
 8. Văn hóa ứng xử
 9. Sống văn minh
 10. Văn hóa rượu bia và thuốc lá
 11. Kỹ năng sống của sinh viên
 12. Bảo vệ trẻ em
 13. Sinh viên với kỹ năng nghề nghiệp
 14. Sinh viên với công tác xã hội, đoàn thể
 15. Tệ nạn xã hội
 16. Hiện tượng vô cảm
 17. Sinh viên với công nghệ
 18. Đạo đức nghề nghiệp
 19. Sinh viên xây dựng Đại học xanh
 20. Chủ đề tự chọn về Cách mạng 4.0

 

                    3.2 Vòng trường (Ngày 15 & 16/3/2018): Khoa lập danh sách sinh viên xuất sắc vòng khoa theo chỉ tiêu của BTC và gửi về BTC để thi vòng trường. Mỗi Khoa cử tối đa 02 sinh viên, trừ Khoa không có sinh viên. Trường hợp Khoa không có tổ chức thi tuyển chọn hoặc không tham gia Hội thi thì gửi văn bản về BTC để nắm tình hình.

a). Sơ tuyển (Vòng loại trực tiếp): Bắt đầu lúc 7h30 ngày 15/3/2018

+ Thí sinh dự thi vòng trường liên hệ Cô Phạm Lê Phương Thảo, Văn phòng Đoàn thanh niên, điện thoại: 0974018444, số nội bộ: 127, Email: phamlephuongthao93@gmail.com (*) (ngày 05 & 06/3/2018) để bốc thăm chủ đề và số thứ tự dự thi (Chủ đề như vòng khoa).

+ Vào ngày thi, lần lượt từng thí sinh thuyết trình về chủ đề theo số thứ tự bốc thăm, mỗi thí sinh trình bày chủ đề từ 7 đến 10 phút (việc ít hơn hay quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm).

+ Ban Giám khảo sẽ chọn 8 - 12 thí sinh đạt điểm cao để thi tiếp vòng Chung kết.

Lưu ý: Thí sinh có nhu cầu hỗ trợ thiết bị thì liên hệ với Thầy Nguyễn Minh Tây (Chuyên viên Phòng Quản trị - Thiết bị, điện thoại: 01666683650, số nội bộ: 145).

                          b). Chung kết: Bắt đầu lúc 7h30 ngày 16/3/2018

+ Vòng 1 (Hùng biện cá nhân): Từng thí sinh sẽ bốc thăm chủ đề do Ban Giám khảo đưa ra, thời gian chuẩn bị là 5 phút và sau đó trình bày trong thời gian 5-7 phút.

+ Vòng 2 (Hùng biện nhóm): Sẽ công bố trong Hội thi (Điểm tranh luận của phần thi hùng biện nhóm sẽ là điểm cộng cho từng cá nhân ở phần thi hùng biện cá nhân)

Ghi chú: Trường hợp 2 thí sinh cùng số điểm thì do Ban Giám khảo quyết định hoặc trả lời câu hỏi phụ.

 1. Cơ cấu giải thưởng:

* Vòng khoa (Giải cá nhân):

- 01 giải Nhất: 400.000đ

- 01 giải Nhì: 300.000đ

- 01 giải Ba: 200.000đ

* Vòng trường:

  + Giải cá nhân:

- 01 giải Nhất: 2.500.000đ

- 01 giải Nhì: 2.000.000đ

- 01 giải Ba: 1.000.000đ

- 02 giải Khuyến khích: mỗi giải 500.000đ

+ Giải đồng đội:

   01 giải Nhất: 3.500.000đ

 1. Hình thức đăng ký

          Thành viên BTC thuộc các Khoa gửi danh sách đăng ký dự thi vòng trường về Cô Phạm Lê Phương Thảo (theo địa chỉ trên (*)) .

Hạn chót gửi danh sách: ngày 02/3/2018.

          Đề nghị các đơn vị triển khai sâu rộng đến từng sinh viên và cử lực lượng cổ động viên (ít nhất 20 SV/Khoa) để tham dự cổ động cho các sinh viên tham dự Hội thi vòng trường.