Chức năng nhiệm vụ

Chức năng

 1. Tham mưu cho Ban Giám hiệu về các hoạt động phát triển chuyên môn, học thuật trong nhà trường.
 2. Hỗ trợ cho đội ngũ giảng viên về phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
 3. Tổ chức và quản lý công tác đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên.
 4. Xây dựng nguồn học liệu dưới dạng VCD – DVD phục vụ cho công tác dạy và học trong nhà trường.
 5. Quản lý công tác phát triển chương trình đào tạo, xây dựng giáo trình, tài liệu giảng dạy trong toàn trường.
 6. Quản lý công tác hợp tác doanh nghiệp phục vụ phát triển chương trình và triển khai các chương trình Co-op.

Nhiệm vụ

 1. Phát triển các hoạt động học thuật trong phạm vi toàn trường.
 2. Tổ chức tập huấn phương pháp giảng dạy, ứng dụng CNTT trong giảng dạy và xây dựng chương trình đào tạo trong và ngoài trường.
 3. Tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, ứng dụng CNTT trong giảng dạy, xây dựng chương trình đào tạo…
 4. Tư vấn cho giảng viên trong việc lựa chọn, sử dụng phương pháp giảng dạy và phần mềm hỗ trợ giảng dạy.
 5. Quản lý công tác dự giờ hỗ trợ giảng viên trong giảng dạy.
 6. Tổ chức các hội thi giảng viên dạy giỏi, thiết kế bài giảng điện tử…
 7. Tổ chức và quản lý công tác giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên.
 8. Phối hợp với các đơn vị tạo các nguồn học liệu dạng VCD – DVD phục vụ việc dạy và học.
 9. Hỗ trợ các bộ môn trong công tác phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy.
 10. Quản lý và cung cấp các chương trình đào tạo của trường cho các đơn vị trực thuộc trường.
 11. Thực hiện vai trò đầu mối trong công tác xây dựng các đề án xin mở mã ngành.
 12. Hỗ trợ thực hiện và quản lý các chương trình Co-op.
 13. Hỗ trợ các bộ môn trong việc thành lập các Ban Tư vấn chương trình.
Share on facebook
Facebook

Bài viết cùng chuyên mục

GIỚI THIỆU