Học kỹ năng mềm như thế nào?

MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tầm quan trọng cũng như các cách để rèn luyện và phát triển kỹ năng mềm. Đồng thời học phần cũng nhằm rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng mềm cần thiết cho học tập và cho công việc. Học phần cũng giúp hình thành cho sinh viên thái độ và nhận thức đúng đắn về việc cần thiết phải trang bị và vận dụng các kỹ năng mềm trong học tập, làm việc và cuộc sống.
Kỹ năng mềm là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học hệ chính quy của Trường Đại học Trà Vinh. Sinh viên phải đăng ký và hoàn thành 05 chuyên đề trong học phần, gồm:
01 chuyên đề bắt buộc (Xây dựng hồ sơ năng lực điện tử – E-Portfolio).
04 chuyên đề tự chọn (Trong số các chuyên đề còn lại của học phần: Đàm phán; Giao tiếp; Giải quyết vấn đề; Kiểm soát sự căng thẳng; Làm việc nhóm; Quản lý sự thay đổi; Quản lý tài chính cá nhân; Quản lý thời gian và tổ chức công việc; Thuyết trình; Tìm kiếm tài liệu, đọc hiểu và ghi nhớ tài liệu; Tư duy phản biện; Tư duy sáng tạo).

2. HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ:

Đăng ký học: Sinh viên đăng ký trực tuyến trên Website https://tlc.tvu.edu.vn/knm/

Hình thức học: Học tại lớp trong điều kiện bình thường; Trong điều kiện khác thì Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể.

Thời gian học và hoàn thành:

Đối với chuyên đề bắt buộc: Sinh viên phải học trong năm thứ nhất và hoàn thành chuyên đề trước khi tốt nghiệp 2 học kỳ.
Đối với chuyên đề tự chọn: Sinh viên được chọn và hoàn thành đủ 04 chuyên đề tự chọn trong học phần Kỹ năng mềm. Sinh viên phải học và hoàn thành các chuyên đề trong năm thứ hai.

– Hình thức đánh giá: Xem trong Quy định công tác Tổ chức, giảng dạy và đánh giá học phần Kỹ năng mềm.

GỢI Ý:

Video Sinh hoạt định hướng Phương pháp học ở đại học và học kỹ năng mềm tại Trường Đại học Trà Vinh.
Hướng dẫn đăng ký học Kỹ năng mềm.
Văn bản Quy định công tác Tổ chức, giảng dạy và đánh giá học phần Kỹ năng mềm.

Share on facebook
Facebook

Bài viết cùng chuyên mục

GIỚI THIỆU