Tập huấn các kỹ năng giảng dạy (ISW) cho 16 viên chức Trường Đại học Trà Vinh

Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022, Trung tâm Hỗ trợ – Phát triển Dạy và Học thuộc Trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức Tập huấn các kỹ năng giảng dạy (ISW) cho 16 viên chức thuộc Ban Giới và Dân tộc, Viện Khoa học Công nghệ Môi trường và các đơn vị khác thuộc trường.

Bên cạnh đó, có 25 viên chức tham gia tập huấn Xây dựng bài kiểm tra thực hành và tiêu chuẩn đánh giá Rubrics Checklist và Kỹ huật xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm.

Ngoài ra, Trung tâm cũng đã tổ chức tập huấn các chuyên đề Phương pháp Dạy học dựa trên dự án Phương pháp giảng dạy kỹ năng mềm chuyên đề Quản lý tài chính cá nhân, Đàm phán, Tìm kiếm tài liệu, đọc hiểu và ghi nhớ tài liệu cho 23 viên chức.

Trong các đợt tập huấn, các viên chức được cung cấp các kỹ thuật dạy học và đánh giá lớp học nhằm tích cực hóa người học cũng như các phương pháp giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên.

Các viên chức cũng được chia sẻ và học hỏi nhiều kinh nghiệm hữu ích và sát với thực tế giảng dạy từ tập huấn viên và đồng nghiệp. Vì thế, các viên chức rất hài lòng và hứng thú với nội dung và cách tổ chức tập huấn đồng thời cũng chia sẻ rằng bản thân có được sự tiến bộ và cảm thấy tự tin hơn khi giảng dạy và đánh giá người học.

 

 

 

Share on facebook
Facebook

Bài viết cùng chuyên mục