Tập huấn phương pháp giảng dạy Kỹ năng bảo vệ môi trường cho giảng viên Trường Đại học Trà Vinh

Nhằm tác động, nâng cao ý thức và rèn luyện kỹ năng bảo vệ môi trường trong sinh viên, cũng như giữ vững định hướng phát triển Trường Đại học xanh bền vững, Trường Đại học Trà Vinh đã đưa vào giảng dạy chuyên đề Kỹ năng Bảo vệ môi trường cho sinh viên, chuyên đề được bổ sung trong Học phần Kỹ năng mềm, bắt đầu từ năm học 2022 – 2023.

Ngày 13/9/2022, Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học kết hợp Viện Khoa học Công nghệ môi trường, Trường Đại học Trà Vinh tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy Kỹ năng Bảo vệ môi trường cho đội ngũ giảng viên của Trường nhằm tạo nguồn giảng viên để chuẩn bị cho công tác giảng dạy chuyên đề Kỹ năng Bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

Buổi tập huấn được thực hiện bởi Tiến sĩ  Nguyễn Thành Tựu và Thạc sĩ  Vương Tuấn Phong  – Giảng viên Viện Khoa học Công nghệ môi trường – Trường Đại học Trà Vinh với sự tham dự của 7 giảng viên, viên chức dự kiến được phân công giảng dạy chuyên đề này.

Buổi tập huấn tập trung thảo luận về những nội dung cơ bản sẽ triển khai giảng dạy cho sinh viên và đưa ra các phương pháp giảng dạy những nội dung trên đạt hiệu quả tốt nhất. Với phương châm để sinh viên “học qua trải nghiệm”, những giảng viên tham dự đã thiết kế bài giảng dưới hình thức cho sinh viên thực hiện những dự án vừa và nhỏ về bảo vệ môi trường, từ đó bản thân các em sẽ hình thành nhận thức bảo vệ môi trường và xây dựng cuộc sống xanh bền vững trong điều kiện mới, cũng như góp phần lan tỏa nhận thức ấy trong cộng đồng và trong nghề nghiệp của các em trong tương lai.

Các giảng viên tham dự được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng bảo vệ môi trường cũng như phương pháp giảng dạy để chuẩn bị sẵn sàng cho công tác giảng dạy Chuyên đề Kỹ năng Bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Trương Thị Mỹ Huyền

Share on facebook
Facebook

Bài viết cùng chuyên mục