Vẽ sơ đồ tư duy với MindMup

Đơn giản hóa nội dung bài học, giúp học sinh dễ nhớ qua đó giải quyết vấn đề quá tải kiến thức; Hệ thống hóa kiến thức một cách logic, rành mạch giúp học sinh phát huy năng lực diễn đạt trong tạo lập văn bản; Kích hoạt tối đa khả năng ghi nhớ và […]