Tập huấn phương pháp giảng dạy Kỹ năng bảo vệ môi trường cho giảng viên Trường Đại học Trà Vinh

Nhằm tác động, nâng cao ý thức và rèn luyện kỹ năng bảo vệ môi trường trong sinh viên, cũng như giữ vững định hướng phát triển Trường Đại học xanh bền vững, Trường Đại học Trà Vinh đã đưa vào giảng dạy chuyên đề Kỹ năng Bảo vệ môi trường cho sinh viên, chuyên […]

Hoạt động phát triển chuyên môn của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

(TVU) – Từ ngày 11/8/2022 đến 08/9/2022, Trung tâm Học liệu – Phát triển Dạy và Học, Trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức khóa tập huấn Master Teacher Training nhằm nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ giảng viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ. Các nội dung tập huấn gồm: […]