CHƯƠNG TRÌNH CO-OP

Chương trình Co-op là viết tắt của Chương trình đào tạo hợp tác doanh nghiệp - Mô hình đào tạo có sự tham gia trực tiếp của Doanh nghiệp, Nhà Trường và Sinh viên với Triết lý “Vì lợi ích sinh viên, vì gắn kết cộng đồng, vì việc học gắn với nghề nghiệp và kinh nghiệm”. Tổng thời gian thực tập tại Doanh nghiệp: 24 tín chỉ (12 tháng, 3-4 đợt)

LỢI ÍCH KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CO-OP

ĐỐI VỚI SINH VIÊN

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

CÁC NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO THEO CHƯƠNG TRÌNH CO-OP

Khoa Nông nghiệp-Thủy sản:

  • Công nghệ thực phẩm (Mã ngành: 7540101)
  • Nuôi trồng thủy sản (Mã ngành: 7620301)
  • Thú y (Mã ngành: 7640101)
  • Nông nghiệp (Mã ngành: 7620101)

Khoa Kỹ thuật & Công nghệ:

  • Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Mã ngành: 7510201)

Khoa Hóa học ứng dụng:

  • Công nghệ kỹ thuật hóa học (Mã ngành: 7510401)

Khoa Kinh tế, Luật:

  • Kế toán (Mã ngành: 7340301)
  • Kinh tế (Mã ngành: 7340101)

Trung tâm Đào tạo logistics và Thương mại điện tử

  • Thương mại điện tử (Mã ngành: 7340122)

DOANH NGHIỆM ĐÃ VÀ ĐANG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CO-OP

QUI TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CO-OP