Tập huấn Phương pháp giảng dạy

Trung tâm thực hiện các khóa tập huấn nhằm cập nhật các phương pháp giảng dạy tích cực hóa người học

CÁC KỸ NĂNG GIẢNG DẠY (ISW)

CÁC KỸ NĂNG GIẢNG DẠY (ISW)

ISW là chương trình tập huấn giúp giảng viên thực hành lên kế hoạch bài giảng và giảng dạy tập trung vào việc học tập chủ động.

KỸ NĂNG XÂY DỰNG CÂU HỎI

KỸ NĂNG XÂY DỰNG CÂU HỎI

Câu hỏi được sử dụng nhiều trong quá trình giảng dạy. Vấn đề là không phải mọi câu hỏi đều hay.

KỸ THUẬT GIẢNG DẠY HỖ TƯƠNG

KỸ THUẬT GIẢNG DẠY HỖ TƯƠNG

Kỹ thuật giảng dạy mà khi áp dụng sẽ tạo nên sự tương tác hỗ trợ giữa người học - người học, người học - người dạy.

Tập huấn ƯDCNTT trong Dạy và Học

Trung tâm thực hiện các khóa tập huấn nhằm bồi dưỡng các kỹ năng sử dụng các công nghệ mới nhằm cải thiện chất lượng dạy và học

THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Khóa học sẽ trang bị các kỹ năng sử dụng phần mềm Adobe Presenter để thiết kế bài giảng điện tử ...

QUẢN LÝ KHÓA HỌC E-LEARNING

QUẢN LÝ KHÓA HỌC E-LEARNING

Giảng viên sẽ lập kế hoạch tổ chức giảng dạy kết hợp (Blended Learning) và thực hành chỉnh sửa khóa học mẫu...

KỸ THUẬT HOẠT HÌNH,  HIỆU ỨNG PHỤC VỤ BÀI GIẢNG

KỸ THUẬT HOẠT HÌNH, HIỆU ỨNG PHỤC VỤ BÀI GIẢNG

Trang bị kỹ năng sử dụng phần mềm tạo các chuyển động (hoạt hình) phức tạp...

Phát triển Chương trình Đào tạo

Trung tâm Hỗ trợ các Khoa trong công tác xây dựng phát triển chương trình đào tạo theo các chuẩn mực quốc tế