Đang tải dữ liệu ...


Hình thức đăng ký

  • Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống. Nếu chưa có tài khoản, hãy sử dụng email Trường cấp để đăng nhập.

  • Bước 2: Chọn menu "Đăng ký" và chọn lớp kỹ năng để đăng ký tham gia.

  • Bước 3: Chọn menu "Kết quả" để xem lại thông tin các lớp kỹ năng đã hoàn thành hoặc đang đăng ký.

Đánh giá và Cấp chứng nhận

Học phí

Quy định thu học phí học phần kỹ năng mềm
Sinh viên phải đóng thêm học phí trong những trường hợp sau:
  • Sinh viên có kết quả KHÔNG HOÀN THÀNH ở kỹ năng nào thì phải đóng học phí học lại kỹ năng đó (50.000đ/kỹ năng).

  • Sinh viên có nhu cầu đăng ký học thêm từ kỹ năng thứ 6 trở đi phải đóng học phí (50.000đ/kỹ năng).