Đang tải dữ liệu ...

Thông báo về việc thực hiện khảo sát trưc tuyến đối với các chuyên đề tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên

17/01/2018 Thông báo
Kể từ tháng 01 năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học thực hiện khảo sát sinh viên sau tập huấn kỹ năng mềm bằng hình thức trực tuyến trên website http://tlc.tvu.edu.vn/knm/
Do đó, sau tập huấn sinh viên không thực hiện khảo sát (bằng phiếu khảo sát giấy) tại lớp nữa.
 
Thay vào đó, sinh viên:
 
1. Phải thực hiện khảo sát (trực tuyến) trong vòng 1 tuần sau khi kết thúc lớp tập huấn.
2. Phải thực hiện khảo sát mới xem được kết quả của kỹ năng đã học
3. Thông tin khảo sát của sinh viên được sử dụng nhằm cải thiện công tác tập huấn kỹ năng mềm và được bảo mật nên sinh viên hãy trả lời theo thực tế.
 
Trân trọng,