Thông Báo Quan Trọng

Kể từ ngày 6/11/2023, Hệ thống quản lý đào tạo KNM chuyển sang tên miền mới là https://celri.tvu.edu.vn/knm. Vui lòng truy cập địa chỉ mới để sử dụng hệ thống.