Đang tải dữ liệu ...

Quy định công nhận hoàn thành và cấp chứng nhận

10/12/2020 Khác

1. Sinh viên được đánh giá hoàn thành đủ 5 chuyên đề sẽ được ra Quyết định công nhận hoàn thành học phần Kỹ năng mềm, chậm nhất 1 tháng sau thời gian có kết quả đánh giá.

2. Sinh viên hoàn thành môn học Khởi nghiệp do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp tổ chức được xét công nhận hoàn thành 03 kỹ năng: Thuyết trình, Làm việc nhóm, Quản lý thời gian và tổ chức công việc (không áp dụng đối với học phần Khởi nghiệp trong các chương trình đào tạo).

3. Sinh viên có tham gia các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế (từ 02 tuần trở lên) được xét công nhận hoàn thành 02 kỹ năng: Làm việc nhóm và Giao tiếp.

4. Sinh viên có 01 giấy chứng nhận 30 ngày tham gia công tác xã hội được xét công nhận hoàn thành 01 kỹ năng tự chọn, 02 giấy chứng nhận 30 ngày tham gia công tác xã hội được công nhận hoàn thành 02 kỹ năng tự chọn, và 03 giấy chứng nhận 30 ngày tham gia công tác xã hội được công nhận hoàn thành 03 kỹ năng tự chọn.

5. Sau khi có Quyết định công nhận hoàn thành, sinh viên liên hệ với Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học để đăng ký nhận giấy chứng nhận (nếu có nhu cầu) và đóng phí theo quy định.