Đang tải dữ liệu ...

Thông báo về việc đăng ký học Chuyên đề Kỹ năng Xây dựng hồ sơ năng lực điện tử (Học phần Kỹ năng mềm) cho sinh viên khóa 2018 và các lớp sắp tốt nghiệp trong năm 2022

09/09/2021 Thông báo

Sinh viên vui lòng xem chi tiết thông báo tại đây.