Đang tải dữ liệu ...

Thông báo về việc qui đổi kết quả tập huấn nâng cao năng lực cho sinh viên vào vòng bán kết cuộc thi khởi nghiệp cấp Trường tương đương kỹ năng mềm

04/11/2021 Thông báo

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.