Đang tải dữ liệu ...

Thông báo về việc quản lý đăng ký học kỹ năng mềm

24/01/2015 Thông báo

Kể từ ngày 03/01/2015, Hệ thống quản lý đăng ký học kỹ năng mềm đã được bổ sung tính năng hiển thị trạng thái các lớp kỹ năng mềm mà các bạn đăng ký (Đã mở, Đã hủy,...) để các bạn tiện theo dõi.

Do đó Trung tâm sẽ không gởi email thông báo tình trạng lớp được mở chính thức hay hủy nữa, mọi thông tin về lớp kỹ năng mềm đều được cập nhật tại trang web quản lý kỹ năng mềm (http://tlc.tvu.edu.vn/knm/ ).

Đề nghị các bạn thường xuyên đăng nhập để kiểm tra thông tin. Trân trọng.