Đang tải dữ liệu ...

Các thông báo

V/v đăng ký học và hoàn thành học phần Kỹ năng mềm cho sinh viên hệ chính quy các khóa đang học tại Trường Đại học Trà Vinh Thông báo 04/10/2022 
Quy định tổ chức giảng dạy và đánh giá học phần kỹ năng mềm áp dụng từ ngày 05/9/2022 Thông báo 15/09/2022 
Về việc cập nhật Hệ thống Quản lý học phần Kỹ năng mềm Thông báo 07/09/2022 
Thông báo về việc qui đổi kết quả tập huấn nâng cao năng lực cho sinh viên vào vòng bán kết cuộc thi khởi nghiệp cấp Trường tương đương kỹ năng mềm Thông báo 04/11/2021 
Thông báo về việc đánh giá kết quả rèn luyện và miễn giảm chuyên đề Kỹ năng mềm cho sinh viên tham gia tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 Thông báo 28/10/2021 
Thông báo về việc đăng ký học Chuyên đề Kỹ năng Xây dựng hồ sơ năng lực điện tử (Học phần Kỹ năng mềm) cho sinh viên khóa 2018 và các lớp sắp tốt nghiệp trong năm 2022 Thông báo 09/09/2021 
Thông báo V/v cấp chứng nhận hoàn thành học phần Kỹ năng mềm trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 Thông báo 08/07/2021 
Thông báo về việc tổ chức dạy và học Kỹ năng mềm bằng hình thức trực tuyến Thông báo 03/06/2021 
Thông báo Về việc thực hiện kế hoạch đào tạo đối với sinh viên liên thông trình độ đại học và văn bằng đại học thứ hai hình thức chính qui khác khóa Thông báo 29/12/2020 
Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Qui định tổ chức giảng dạy và đánh giá học phần Kỹ năng mềm Thông báo 23/11/2020 
Thông báo về việc bảo trì cập nhật Hệ thống Quản lý đào tạo kỹ năng mềm Thông báo 10/11/2020 
Thông báo về việc đăng ký tham gia học môn khởi nghiệp đối với sinh viên hệ chính qui Thông báo 22/09/2020 
Qui định tổ chức giảng dạy và đánh giá học phần Kỹ năng mềm Thông báo 06/08/2020 
Thông báo về việc thực hiện khảo sát trưc tuyến đối với các chuyên đề tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên Thông báo 17/01/2018 
Quyết định về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện chương trình công tác xã hội đối với sinh viên hệ chính quy. Thông báo 13/12/2016 
Thông báo về việc quản lý đăng ký học kỹ năng mềm Thông báo 24/01/2015 

Trang 1 của 1, đang hiện 16 dữ liệu trong tổng số 16, bắt đầu với 1, kết thúc ở 16