Danh sách nhân sự TLC

Họ và tên Chức vụ Email
  Huỳnh Mai Thùy Vân  Phó giám đốc  hmtvan@gmail.com 
  Trương Thị Mỹ Huyền  Phó giám đốc  myhuyen@tvu.edu.vn 
  Huỳnh Điệp Như  Giảng viên  hdnhu@tvu.edu.vn 
  Bùi Thị Mỹ Chi  Giảng viên  mychi@tvu.edu.vn 
  Nguyễn Kim Trọng  Chuyên viên  kimtrongcl@gmail.com 
  Huỳnh Như  Chuyên viên  huynhnhu@tvu.edu.vn 
  Lý Thanh Huê  Chuyên viên  thanhhue@tvu.edu.vn 
  Huỳnh Đăng Khoa  Chuyên viên  hdkhoa@tvu.edu.vn 
  Nguyễn Thái Toàn  Chuyên viên  thaitoan2210@gmail.com