Một buổi tập huấn chuyên đề "Các Kỹ năng giảng dạy" cho giảng viên
Tập huấn trang bị Kỹ năng ứng dựng CNTT trong giảng dạy cho giảng viên
Tổ chức Hội thi Hùng biện cho Sinh viên
Giảng viên tập giảng trong hoạt động "Bài giảng 10 phút" thuộc chuyên đề ISW
Sinh viên thảo luận nhóm trong một giờ học Kỹ năng mềm
Previous
Next