Tập huấn ƯDCNTT trong giảng dạy

Video học liệu

Tập huấn Phương pháp Giảng dạy

Quản lý & Hỗ trợ phát triển Chương trình đào tạo

Quản lý & đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên

Quản lý & Hỗ trợ đào tạo hợp tác Doanh nghiệp (Co-op)


 • THÔNG BÁO V/v tổ chức tập huấn chuyên đề: Kỹ thuật thiết kế và quản lý khóa học E-Learning -... đăng vào Dec 11th 2017, 09:32 đọc tiếp
 • THÔNG BÁO V/v tổ chức tập huấn Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy tháng 11/2017 đăng vào Nov 1st 2017, 16:21 đọc tiếp
 • THÔNG BÁO V/v tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy tháng 10/2017 đăng vào Oct 17th 2017, 15:49 đọc tiếp
 • SINH VIÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN KHÓA 2015 (DA15TS) BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP CO-OP LẦN I đăng vào Oct 9th 2017, 16:23 đọc tiếp
 • Phương pháp học tập trong đại học đăng vào Oct 2nd 2017, 09:15 đọc tiếp
 • Chiến lược nâng cao năng lực giảng viên dạy nghề đăng vào Aug 13th 2017, 19:50 đọc tiếp
 • Thông báo tập huấn Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đăng vào Aug 1st 2017, 14:13 đọc tiếp
 • Khóa Tập huấn Kỹ năng Thuyết trình (Presentation Skills Workshop – PSW) đăng vào May 30th 2017, 13:40 đọc tiếp
 • Lễ bế giảng và cấp chứng nhận cho học viên tham gia khóa Tập huấn Các kỹ năng Giảng dạy... đăng vào Apr 26th 2017, 14:02 đọc tiếp
 • Xây dựng ngành Công nghệ dạy học số đáp ứng cách mạng Công nghiệp 4.0 đăng vào Mar 22nd 2017, 09:18 đọc tiếp
 • ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠY: Videoscribe và ZoomIt đăng vào Mar 13th 2017, 02:49 đọc tiếp
 • Thông báo Về việc đăng ký nhận giấy chứng nhận hoàn thành đủ các học phần Co-op đăng vào Mar 9th 2017, 02:51 đọc tiếp
 • Thông báo V/v tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong... đăng vào Mar 2nd 2017, 08:08 đọc tiếp
 • THÔNG BÁO V/v tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy tháng 02/2017 đăng vào Feb 8th 2017, 06:52 đọc tiếp
 • THÔNG BÁO V/v tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy tháng 12/2016 đăng vào Dec 13th 2016, 01:05 đọc tiếp
 • V/v tổ chức tập huấn Kỹ năng mềm cho viên chức với Tiến sĩ Brian Dick, Trường Đại học Vancouver... đăng vào Nov 28th 2016, 01:40 đọc tiếp
 • Học tiến sĩ ở Phần Lan không tốn học phí đăng vào Nov 14th 2016, 00:48 đọc tiếp
 • THÔNG BÁO V/v tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong... đăng vào Nov 11th 2016, 02:58 đọc tiếp
 • Thông báo Về việc báo cáo kết quả thực tập thực tế tại doanh nghiệp của giảng viên năm học 2015-2016 đăng vào Oct 10th 2016, 07:23 đọc tiếp
 • Thiết kế dự án hiệu quả: Kỹ năng tư duy Phân loại tư duy của Bloom: Một cách nhìn mới đăng vào Oct 7th 2016, 06:54 đọc tiếp
 • Thông báo tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy và Phương pháp giảng dạy Kỹ năng mềm tháng 7/2016 đăng vào Jul 13th 2016, 01:02 đọc tiếp
 • Thông báo Cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning quốc gia lần thứ 4 đăng vào Jun 24th 2016, 08:20 đọc tiếp
 • Thông báo tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy và Phương pháp giảng dạy kỹ năng mềm tháng 5/2016 đăng vào May 12th 2016, 06:56 đọc tiếp
 • Thông báo Về việc đăng ký biên soạn Giáo trình và Tài liệu giảng dạy Năm học 2015 - 2016 đăng vào May 4th 2016, 02:32 đọc tiếp
 • Tập huấn Phương pháp giảng dạy Kỹ năng Đàm phán và giải quyết xung đột đăng vào Mar 19th 2016, 15:27 đọc tiếp
 • Tập huấn Phương pháp giảng dạy Kỹ năng Quản lý thời gian và tổ chức công việc đăng vào Mar 19th 2016, 15:22 đọc tiếp